Ý nghĩa của từ infinite là gì:
infinite nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ infinite. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa infinite mình

1

7   2

infinite


Không bờ bến, vô tận; vô vàn (infinite danh từ số nhiều) không đếm được, hằng hà sa số. | Vô hạn. | Cái không có bờ bến. | Lượng vô hạn. | Không trung. | Thượng đế. [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

4   1

infinite


Infinite (Tiếng Hàn: 인피니트, thường được viết hoa là INFINITE) là một ban nhạc nam Hàn Quốc gồm 7 thành viên, thành lập năm 2010 bởi công ty quản lý Woollim Entertainment. Nhóm ra mắt vào ngày 09 tháng [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của infinite
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< infighting infinitival >>