Ý nghĩa của từ infinitive là gì:
infinitive nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ infinitive Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa infinitive mình

1

0   0

infinitive


Vô định. | Lối vô định.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của infinitive
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< infinitival infirm >>