Ý nghĩa của từ income tax là gì:
income tax nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ income tax. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa income tax mình

1

1   0

income tax


. Thuế thu nhập - Một số tiền ấn định phải trả cho chính phủ được tính trên cơ sở thu nhập ròng của các cá nhân và doanh nghiệp.
Nguồn: vietnamese.vietnam.usembassy.gov

2

0   0

income tax


Thuế thu nhập  
Nguồn: nhatban.net

3

0   1

income tax


Thuế thu nhập.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của income tax
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< median location principle measurement error >>