Ý nghĩa của từ ikigai là gì:
ikigai nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ikigai Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ikigai mình

1

0   0

ikigai


Đây là cụm từ được người Nhật, đặc biệt là giới trẻ và những người trưởng thành.
Từ này được ghép từ 2 từ đơn: ikiru (sống) và kai (tìm thấy hi vọng). Qua đó, cụm từ này thể hiện khái niệm tìm kiếm hi vọng hay động lực để thức dậy vào mỗi buổi sáng.
nga - Ngày 14 tháng 11 năm 2018

Thêm ý nghĩa của ikigai
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pi sà exp date >>