Ý nghĩa của từ icosahedral là gì:
icosahedral nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ icosahedral Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa icosahedral mình

1

0   0

icosahedral


Hai mươi mặt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của icosahedral
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< incurrent idea >>