Ý nghĩa của từ icosahedral là gì:
icosahedral nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ icosahedral Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa icosahedral mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

icosahedral


Hai mươi mặt.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< incurrent idea >>