Ý nghĩa của từ incurrent là gì:
incurrent nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ incurrent Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa incurrent mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

incurrent


Chảy ở phía trong (máu hoặc nước).
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< incurve icosahedral >>