Ý nghĩa của từ hoàng bào là gì:
hoàng bào nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ hoàng bào. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hoàng bào mình

1

1   1

hoàng bào


(Từ cũ) áo triều phục của vua thời phong kiến, có màu vàng.
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

hoàng bào


Hoàng bào là áo để nhà vua mặc có thêu những họa tiết chim phượng hoàng
D A Điền - Ngày 29 tháng 11 năm 2019

3

1   2

hoàng bào


Áo triều phục màu vàng của vua.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

0   1

hoàng bào


áo triều phục màu vàng của vua.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hoàng bào". Những từ phát âm/đánh vần giống như "hoàng bào": . hoàng bào hồng bảo
Nguồn: vdict.com

5

0   1

hoàng bào


áo triều phục màu vàng của vua.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của hoàng bào
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tư trào tư thất >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa