Ý nghĩa của từ hiệu số là gì:
hiệu số nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ hiệu số. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hiệu số mình

1

27   17

hiệu số


kết quả của phép trừ một số cho một số khác 5 là hiệu số của 9 trừ 4
Nguồn: tratu.soha.vn

2

13   13

hiệu số


Kết quả của việc trừ một số với số khác. | : ''Làm ăn như thế thì '''hiệu số''' giữa thu và chi chỉ là con số không.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

9   9

hiệu số


la hieu cua hai so tu nhien.so lon tru so nho.hay noi cach khac la phep tru cua so lon tru so nho
trung - Ngày 08 tháng 9 năm 2016

4

10   14

hiệu số


dt (H. hiệu: trừ; số: con số) Kết quả của việc trừ một số với số khác: Làm ăn như thế thì hiệu số giữa thu và chi chỉ là con số không.. Các kết quả t [..]
Nguồn: vdict.com

5

6   12

hiệu số


dt (H. hiệu: trừ; số: con số) Kết quả của việc trừ một số với số khác: Làm ăn như thế thì hiệu số giữa thu và chi chỉ là con số không.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của hiệu số
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hiệu quả hiệu trưởng >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa