Ý nghĩa của từ hi everybody là gì:
hi everybody nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ hi everybody. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hi everybody mình

1

0   0

hi everybody


Đây là một lời chào phổ biến trong tiếng Anh. Ngoài ra thường được dùng để bắt đầu vào phần nói hoặc phần thuyết trình. Có rất nhiều cách chào khác nữa trong tiếng Anh mà các bạn có thể dùng như "Hello", "Good morning/ afternoon/ evening", "How do you do".
bao - Ngày 10 tháng 10 năm 2018

2

0   0

hi everybody


Trong tiếng Anh, cụm từ "hi everybody" có nghĩa là:
Ví dụ 1: Hi everybody, how are you today? (Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thế nào?)
Ví dụ 2: Hi everybody, welcome to my birthday party. (Xin chào mọi người, chào mừng đến cới tiệc sinh nhật của tôi)
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của hi everybody
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wrecking ball trộm vía >>