Ý nghĩa của từ hỏng là gì:
hỏng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ hỏng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hỏng mình

1

0   0

hỏng


Không dùng được nữa. | : ''Cái đèn này '''hỏng''' rồi'' | Không đạt kết quả mong muốn. | : ''Những sự nóng vội từ trước đến nay nói chung là '''hỏng''' c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

hỏng


tt 1. Không dùng được nữa: Cái đèn này hỏng rồi 2. Không đạt kết quả mong muốn: Những sự nóng vội từ trước đến nay nói chung là hỏng cả (NgKhải) 3. Hư [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

hỏng


tt 1. Không dùng được nữa: Cái đèn này hỏng rồi 2. Không đạt kết quả mong muốn: Những sự nóng vội từ trước đến nay nói chung là hỏng cả (NgKhải) 3. Hư thân, mất nết: Thằng bé ấy hỏng rồi. đgt 1. Làm hư đi: cả cuộc đời 2. Trượt thi: Hỏng thi. tht Nói lên sự thất v [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

hỏng


ở tình trạng không thể dùng được nữa xe hỏng máy phá hỏng một bên mắt bị hỏng Đồng nghĩa: hỏng hóc, hư, hư hỏng kh&ocir [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của hỏng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đạo đức biểu diễn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa