Ý nghĩa của từ học phí là gì:
học phí nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ học phí. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa học phí mình

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

học phí


(H. phí: tiêu pha) Tiền học sinh phải nộp cho nhà trường hằng tháng về việc học tập của mình: Những học sinh nhà nghèo được miễn trả học phí.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "học phí". Những từ ph [..]
Nguồn: vdict.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

học phí


tiền học sinh phải đóng cho nhà trường theo định kì là con thương binh nên được giảm học phí
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

học phí


(H. phí: tiêu pha) Tiền học sinh phải nộp cho nhà trường hằng tháng về việc học tập của mình: Những học sinh nhà nghèo được miễn trả học phí.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

<< học gạo hợm hĩnh >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa