Ý nghĩa của từ học phí là gì:
học phí nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ học phí. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa học phí mình

1

3   1

học phí


(H. phí: tiêu pha) Tiền học sinh phải nộp cho nhà trường hằng tháng về việc học tập của mình: Những học sinh nhà nghèo được miễn trả học phí.. Các kết q [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

học phí


tiền học sinh phải đóng cho nhà trường theo định kì là con thương binh nên được giảm học phí
Nguồn: tratu.soha.vn

3

0   1

học phí


(H. phí: tiêu pha) Tiền học sinh phải nộp cho nhà trường hằng tháng về việc học tập của mình: Những học sinh nhà nghèo được miễn trả học phí.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của học phí
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< học gạo hợm hĩnh >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa