Ý nghĩa của từ hương vòng là gì:
hương vòng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ hương vòng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hương vòng mình

1

0   0

hương vòng


Thứ hương khoanh tròn thành từng vòng xoáy trôn ốc làm bằng trầm, xạ hay nhựa thơm, để đốt trong khi thờ cúng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

hương vòng


Thứ hương khoanh tròn thành từng vòng xoáy trôn ốc làm bằng trầm, xạ hay nhựa thơm, để đốt trong khi thờ cúng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hương vò [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

hương vòng


Thứ hương khoanh tròn thành từng vòng xoáy trôn ốc làm bằng trầm, xạ hay nhựa thơm, để đốt trong khi thờ cúng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

hương vòng


hương có dạng vòng tròn xoáy trôn ốc.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của hương vòng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sênh hương án >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa