Ý nghĩa của từ hương án là gì:
hương án nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ hương án. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa hương án mình

1

5 Thumbs up   4 Thumbs down

hương án


Bàn để trước bàn thờ, trên thường bày bát hương và lọ cắm hương.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   3 Thumbs down

hương án


Bàn để trước bàn thờ, trên thường bày bát hương và lọ cắm hương.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "hương án". Những từ phát âm/đánh vần giống như "hương án": . hoàng ân Hoàng Cân hoàng hôn hoà [..]
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   3 Thumbs down

hương án


Bàn để trước bàn thờ, trên thường bày bát hương và lọ cắm hương.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1 Thumbs up   4 Thumbs down

hương án


bàn cao và hẹp mặt, trên bày hương đèn để thờ cúng.
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0 Thumbs up   3 Thumbs down

hương án


Giải thích hương án thờ cho mọi người cùng biết
Đào khắc độ - 00:00:00 UTC 26 tháng 4, 2020

6

1 Thumbs up   8 Thumbs down

hương án


Muốn rõ bàn hương án là gì ? Thì ta phải giải mã rõ "Hương" là gì và "Án" là gì; tại sao lại gọi là "Hương Án"; tại sao lại là 1 cái bàn chiều ngang rất hẹp; đặt trước không các ban thờ; Tại sao lại đặt một bát hương và 1 lọ hoa, 1 lọ đặt hương búp; không đặt trải quả, vật phẩm ở đây.
Ẩn danh - 00:00:00 UTC 21 tháng 9, 2022

<< hương vòng sè sẽ >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa