Ý nghĩa của từ gyre là gì:
gyre nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ gyre. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gyre mình

1

1   0

gyre


tuần hoàn nước, hoàn lưu vòng; sự hồi chuyển
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

2

0   0

gyre


(như) gyration. | (như) gyrate.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của gyre
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gypsy gyro >>