Ý nghĩa của từ gypsy là gì:
gypsy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ gypsy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gypsy mình

1

0   0

gypsy


Dân gipxi (ở Ân-ddộ). | Người đàn bà da bánh mật. | Con mụ tinh quái.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

gypsy


Người Di-gan (hoặc Rom, Rrom, hay Rroma) là một dân tộc với dân số khoảng 15 triệu người, sống thành nhiều cộng đồng trên khắp thế giới. Trong văn học hiện [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

0   0

gypsy


Danh từ:
- Một thành viên của một chủng tộc người gốc Bắc Ấn Độ, những người thường đi du lịch từ nơi này sang nơi khác, và hiện đang sống đặc biệt là ở Châu Âu và Bắc Mỹ
- Một thành viên của một nhóm người đi từ nơi này đến nơi khác, đặc biệt ở châu Âu và những người ban đầu đến từ miền bắc Ấn Độ, hoặc bất cứ ai đi du lịch thường xuyên và không sống ở một nơi lâu
la gi - Ngày 02 tháng 10 năm 2019


Thêm ý nghĩa của gypsy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gusto gyre >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa