Ý nghĩa của từ gv là gì:
gv nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ gv. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gv mình

1

1   0

gv


Là từ viết tắt của một số cụm từ:
- Giáo viên: có thể được viết tắt trong các giấy tờ hay con dấu.
- Golden Village: Là tên một hệ thống rạp chiếu phim nổi tiếng ở Singapore. Trang web cho phép người xem mua vé online, xem lịch chiếu và trailer.
nghĩa là gì - Ngày 03 tháng 7 năm 2019

2

1   3

gv


viết tắt của giáo viên. từ chỉ chung cho cô giáo, thầy giáo - người làm việc tại trường học, có nhiệm vụ giáo dục, truyền tải kiến thức cho học sinh, đồng thời giúp các học sinh rèn luyện đạo đức, giúp các em phát triển tốt nhất

VD: lời phê của gv
hansnam - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của gv
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mvp nc >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa