Ý nghĩa của từ ghostly là gì:
ghostly nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ghostly Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ghostly mình

1

0   0

ghostly


Ma quỷ; như một bóng ma. | (thuộc) tinh thần. | : '''''ghostly''' father'' — cha tinh thần
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ghostly
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ghost girdle >>