Ý nghĩa của từ get lost là gì:
get lost nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ get lost. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa get lost mình

1

0   0

get lost


1. Đi lạc, lượn lờ không mục đích
VD:
- If I ever have a choice
I'd just leave everything behind
Spending all my time
Just getting lost with you by my side
2. Cút đi!
markarus - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

2

0   0

get lost


Nghĩa của cụm từ:
- Được sử dụng để nói với ai đó mạnh mẽ và khá thô lỗ để đi xa
- Để nói tránh xa ra hoặc đi chỗ khác
Đây là dạng thành ngữ hoặc từ lóng và là một trong những cách nói người khác đi ra xa.
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của get lost
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gio hoang dao ghen an tuc o >>