Ý nghĩa của từ get cold feet là gì:
get cold feet nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ get cold feet Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa get cold feet mình

1

0   0

get cold feet


trở nên căng thẳng, lo lắng, hồi hộp, dao động trước một sự kiện sắp xảy đến. | : ''The groom '''got cold feet''' before his wedding.'' | : ''Well, what’s the matter? [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của get cold feet
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< freak out go through >>