Ý nghĩa của từ freak out là gì:
freak out nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ freak out. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa freak out mình

1

0   0

freak out


phát khùng hay làm cho phát khùng | * '''1991,''' ''Thelma and Louise'' (movie) | *: ''Jimmy'll come in off the road, you won't be there, he'll '''freak out''' and call you a hundred thousand t [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

freak out


Cụm động từ:
- Trở thành hoặc khiến ai đó trở nên cực kỳ xúc động
- Có thể sử dụng theo cú pháp freak somebody out: khiến ai đó xúc động.
Ví dụ: Việc cô ấy mang thai khiến cho anh ấy thực sự xúc động. (Her pregnant freaked him out).
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của freak out
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nitpicky get cold feet >>