Ý nghĩa của từ gemini là gì:
gemini nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ gemini. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gemini mình

1

4   2

gemini


1. (tử vi) cung song tử/ Song nam/ Song sinh (những người có ngày sinh từ 21/05 đến 21/06 ) là một chòm sao trong mười hai chòm sao hoàng đạo.
2. Người sinh ra chịu ảnh hưởng của cung song tử
ThuyNguyen - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

4   3

gemini


Cung song sinh. | Người sinh ra chịu ảnh hưởng của cung song sinh.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

gemini


gemini là cung song tử
Mai Anna - Ngày 12 tháng 2 năm 2015

4

0   3

gemini


Gemini có thể là
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của gemini
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< launderette launder >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa