Ý nghĩa của từ gác cu cầm chầu là gì:
gác cu cầm chầu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ gác cu cầm chầu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa gác cu cầm chầu mình

1

1   0

gác cu cầm chầu


Cụm từ "gác cu, cầm chầu" trong câu "làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu" ý nghỉ một người ngu, không biết suy nghĩ. Vì gác cu là người đi bẫy chim gian nan có khi chẳng được con nào. Còn cầm chầu là người đánh trống trong các buổi hát ả đào, nếu đánh hay người ta sẽ khen ả đào chứ không nhớ tới người đánh trống.
nghĩa là gì - Ngày 04 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của gác cu cầm chầu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ik có sưu tra >>