Ý nghĩa của từ fundus là gì:
fundus nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ fundus Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fundus mình

1

0   0

fundus


Đáy; nền. | : ''ocular '''fundus''''' — đáy mắt | : ''uterine '''fundus''''' — đáy dạ con
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của fundus
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fundament funky >>