Ý nghĩa của từ fundament là gì:
fundament nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ fundament Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fundament mình

1

0   0

fundament


Mông đít. | Nền tảng, cơ sở.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của fundament
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< succulent fundus >>