Ý nghĩa của từ freaking out là gì:
freaking out nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ freaking out. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa freaking out mình

1

6   1

freaking out


nguyên thể là "freak out" nghĩa là hốt hoảng, điên lên về 1 chuyện khủng khiếp nào đấy

-omg omg i lost a 10 million dollars bet!!! omg omg what should i dooooo?
(tao mất cá cược 10tr đô la rồi! làm thế nào bây giờ???)
-stop freaking out!!! stay calm and...well, pay your debt
(đừng có điên lên!!! bình tĩnh mà đi trả nợ chứ sao)
heatherle - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

2

3   3

freaking out


Có nghĩa là:
- ( từ Mỹ) ( từ lóng) cảm thấy đê mê, đi mây về gió, phiêu diêu bay bổng (như lúc hút thuốc phiện...)
- trở thành một hippi, ăn mặc hành động như một hippie, ăn mặc lập dị, hành động lập dị
( hippie là một từ Mỹ chỉ những thanh niên lập dị chống lại những qui ước xã hội)
gracehuong - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của freaking out
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kute nguyen >>