Ý nghĩa của từ fool around là gì:
fool around nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ fool around Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fool around mình

1

1   5

fool around


1. Đi dạo quanh, đi lung tung không quan trọng điểm đến.
VD:
one more time please don't change the season
one more time to when we were fooling around
markarus - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của fool around
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< haizzz ielts >>