Ý nghĩa của từ flamingo là gì:
flamingo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ flamingo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa flamingo mình

1

2   1

flamingo


Chim hồng hạc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

flamingo


chim hồng hạc
Nguồn: speakenglish.co.uk

3

0   0

flamingo


Flamenco là 1 dòng nhạc nổi tiếng của Tây Ban Nha, là một loại hình văn hóa truyền thống. Hồi xa xưa, nó đã từng là thứ âm nhạc biểu cảm dành cho những người cùng khổ bị áp bức bóc lột.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

4

0   0

flamingo


Flamingo có thể chỉ đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của flamingo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< looker-on longanimity >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa