Ý nghĩa của từ fl.oz là gì:
fl.oz nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ fl.oz. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fl.oz mình

1

18   7

fl.oz


fl.oz là đơn vị dùng để đo thể tích của chất lỏng. Trong hệ thống đo lường Mỹ 1 fl.oz bằng 29.57ml. Trong chuẩn đo lường của anh 1 fl.oz bằng 28.41ml.
fl.oz thường được ghi trên nhãn các chai nước hoa. Ví dụ FL.OZ 1.5. tức là thể tích của lọ nước hoa là 1.5*29.57ml
kieuoanh292 - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

2

11   5

fl.oz


viết tắt của fluid ounce, đơn vị đo lường chất lỏng .trong đó một ounce chất lỏng (viết tắt là oz, oz.. Hoặc oz. Fl.) là một đơn vị khối lượng bằng 1/20 của một nửa lít hoặc 1/160 của một gallon trong hệ thống đế quốc hoặc 1/16 của một nửa lít hoặc 1/128 của một gallon trong hệ thống Mỹ.
Thuy Anh Ott - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

3

7   1

fl.oz


Là từ được sử dụng in trên các chai nước hoa, chỉ số lượng nước hoa có trong chai. 1 fl.oz tương đương khoảng 25ml.
Fl được viết tắt của từ fluid
Oz được viết tắt của từ ounce
Caominhhv - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của fl.oz
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abcdefg enter your code >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa