Ý nghĩa của từ fléchette là gì:
fléchette nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ fléchette Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fléchette mình

1

0   0

fléchette


Mũi nhỏ; phi tiêu. | : ''Jeu de '''fléchettes''''' — trò chơi ném phi tiêu
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của fléchette
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fléau fléchissement >>