Ý nghĩa của từ fire in the hole là gì:
fire in the hole nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ fire in the hole. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fire in the hole mình

1

21 Thumbs up   5 Thumbs down

fire in the hole


1. Gần nghĩa với "Cẩn thân!", được đồng đội hét lên khi chuẩn bị quăng lựu đạn. Đối với nhiều thanh niên VN thế hệ 8-9x thì đây là cụm từ gắn liền với Counter Strike, một bản mod multiplayer rất nổi tiếng của game Half-life.
markarus - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

2

16 Thumbs up   7 Thumbs down

fire in the hole


"Fire in the hole" là một câu cảnh báo ở các nước nói tiếng Anh để thông báo về một vụ nổ tại một địa điểm xác định sắp xảy ra. Ban đầu nó được dùng bởi những người thợ mỏ khi họ cần thông báo cho đồng nghiệp rằng thuốc nổ đã nạp xong.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

14 Thumbs up   10 Thumbs down

fire in the hole


Bom nổ, cẩn thận
Ẩn danh - Ngày 19 tháng 10 năm 2013

4

2 Thumbs up   5 Thumbs down

fire in the hole


"Fire in the hole" là một câu cảnh báo tiếng nước ngoài, thường được dịch Word by word là "Lửa trong cái lỗ" mang hàm ý tấu hài, trêu đùa.
The slayer - Ngày 19 tháng 1 năm 2022

<< ghen ăn tức ở gdp per capita >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa