Ý nghĩa của từ ffs là gì:
ffs nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ffs. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ffs mình

1

3   0

ffs


Là viết tắt của Farmer Field School
FFS là phương pháp khuyến nông theo nhóm được hiểu là một quá trình học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao năng lực, kinh nghiệm của nông dân để có thể hiểu và phát triển các phương thức sản xuất hiệu quả, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của họ.
gracehuong - Ngày 17 tháng 8 năm 2013

2

3   0

ffs


viết tắt của cụm từ tiếng Anh For F*ck's Sake (thô tục). tương tự như for god's sake- vì chúa, nhưng biểu cảm hơn. được dùng trước yêu cầu người khác làm việc gì đó hoặc để thể hiện cảm xúc giận dữ, bất ngờ, shock

VD: FFS, get out of here!
FFS, i didn't do it!
hansnam - Ngày 03 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của ffs
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ea all izz well >>