Ý nghĩa của từ fc là gì:
fc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ fc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fc mình

1

4   0

fc


Câu lạc bộ bóng đá (Football Club).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

fc


+ fc là từ viết tắt của fanclub (câu lạc bộ những người hâm mộ)
+ fc là từ viết tất của football club (câu lạc Bộ bóng đá)
+ fc là từ viết tắt của feeling close( cảm thấy gần gũi, thân thiết), được dùng khi một người cảm thấy thân thiết với đó dù mới quen
vuvu - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của fc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fbi fco >>