Ý nghĩa của từ fantasy là gì:
fantasy nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ fantasy. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa fantasy mình

1

8   2

fantasy


Khả năng tưởng tượng; hình ảnh tưởng tượng. | Sự trang trí quái dị; hình trang trí kỳ lạ. | Ý nghĩ kỳ quặc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

7   3

fantasy


Kỳ ảo là một thể loại văn học nghệ thuật trong đó phép thuật và các yếu tố siêu nhiên khác được sử dụng làm đề tài, cốt truyện hay bối cảnh. Trong [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

7   4

fantasy


Câu chuyện được đặt trong bối cảnh một thế giới của phép thuật, yêu tinh, rồng...
Nguồn: tvmcomics.com.vn

4

3   4

fantasy


['fæntəsi]|Cách viết khác : phantasy ['fæntəsi]danh từ khả năng tưởng tượng; hình ảnh tưởng tượng sự trang trí quái dị; hình trang trí kỳ lạ ý nghĩ kỳ quặ [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của fantasy
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fantasticism fantom >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa