Ý nghĩa của từ exciter là gì:
exciter nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ exciter. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa exciter mình

1

10 Thumbs up   5 Thumbs down

exciter


+ exciter (Noun) có nghĩa là người kích thích, người kích động
+ exciter (Adj) có nghĩa là hứng khởi
+ exciter (Verb) có nghĩa là cổ vũ, kích động, làm hưng phấn
+ exciter còn là tên một dòng xe số của hãng Yamaha.
kieuoanh292 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

2

7 Thumbs up   3 Thumbs down

exciter


Đây là tên một loại xe máy của Yamaha, dòng xe thể thao nhìn góc cạnh rất nam tính, cá tính. Xe này máy khỏe, giá của nó từ 37 đến 40 triệu. Xe có hiệu suất tốt, tiết kiệm nhiên liệu, không cần phun xăng điện tử.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

3

4 Thumbs up   4 Thumbs down

exciter


Người kích thích, người kích động. | Bộ kích thích. | Kích thích; làm hưng phấn. | Kích động, thúc đẩy, cổ vũ. | : '''''Exciter''' la foule'' — kích động quần chúng | : '''''Exciter''' les comba [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< placide executioner >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa