Ý nghĩa của từ evil là gì:
evil nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ evil. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa evil mình

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

evil


Là từ tiếng Anh có nghĩa là điều độc ác, xấu xa, tai họa có hại cho người khác.
Có một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng là Angel and Devil, là Thiên thần và Ác quỷ.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

evil


['i:vl]|tính từ|danh từ|Tất cảtính từ xấu về mặt đạo đức; xấu xaof evil repute có tiếng xấushe has an evil tongue cô ta là người ác khẩuan evil man một người tồi tệevil thoughts những ý nghĩ đen tốito [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

evil


Xấu, ác, có hại. | : ''of '''evil''' repute'' — có tiếng xấu | : ''an '''evil''' tongue'' — ác khẩu | : ''an '''evil''' eye'' — cái nhìn hãm tài, cái nhìn độc địa | Cái xấu, điều ác; tội lỗi; cái [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< evidence ewe >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa