Ý nghĩa của từ entertainment là gì:
entertainment nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ entertainment. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa entertainment mình

1

11 Thumbs up   7 Thumbs down

entertainment


Sự tiếp đãi; sự chiêu đãi; buổi chiêu đãi. | Sự giải trí, sự tiêu khiển, sự vui chơi; cuộc biểu diễn văn nghệ. | Sự nuôi dưỡng, sự ấp ủ (ảo tưởng, hy vọng, nghi ngờ, quan điểm... ). | Sự hoan nghê [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

8 Thumbs up   5 Thumbs down

entertainment


[,entə'teinmənt]|danh từ cuộc tiêu khiển, cuộc giải tríthe entertainment of a group of foreign visitors cuộc giải trí của một nhóm du khách nước ngoàihe fell in the water , much to the entertainment o [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

5 Thumbs up   4 Thumbs down

entertainment


công nghiệp giải trí
haole - Ngày 26 tháng 6 năm 2014

<< entertain entirety >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa