Ý nghĩa của từ enema là gì:
enema nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ enema. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa enema mình

1

1   0

enema


Sự thụt. | Dụng cụ thụt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

enema


                                      sự rữa ruột      
Nguồn: hoi.noi.vn

Thêm ý nghĩa của enema
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< endowment energy >>