Ý nghĩa của từ eat like a horse là gì:
eat like a horse nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ eat like a horse Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa eat like a horse mình

1

0   0

eat like a horse


Trong tiếng Anh, cụm từ "eat like a horse" là một thành ngữ có nghĩa là anh khoẻ như ngựa, tương tự ở Việt Nam có ăn như rồng cuốn
Ví dụ: You eat like a horse, all this beef is for 10 people to eat? (Bạn ăn như ngựa ấy, tất cả chỗ thịt bò này cho 10 người ăn sao?)
nghĩa là gì - Ngày 21 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của eat like a horse
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vy lam ok im fine >>