Ý nghĩa của từ ok im fine là gì:
ok im fine nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ok im fine Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ok im fine mình

1

0   0

ok im fine


Trong tiếng Anh cụm từ "ok im fine" có nghĩa là:
Ví dụ 1: Ok im fine, you should get out, the police'll come soon. (Tôi vẫn ổn, bạn nên đi ngay, cảnh sát sẽ đến sớm thôi)
Ví dụ 2: Ok im fine, you were failed. (Được ổn thôi, bạn đã bị loại)
nghĩa là gì - Ngày 21 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ok im fine
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< eat like a horse ndkt >>