Ý nghĩa của từ e thẹn là gì:
e thẹn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ e thẹn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa e thẹn mình

1

2   0

e thẹn


ngại ngùng và hay thẹn cúi đầu e thẹn
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

e thẹn


Ngại ngùng nhút nhát.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "e thẹn". Những từ có chứa "e thẹn" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . thẹn thẹn th [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

e thẹn


E thẹn có nghĩa e dè , ngại ngùng , bối rối , thiếu sự tự nhiên và tự tin
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 6 năm 2019

4

1   2

e thẹn


Ngại ngùng nhút nhát.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

0   1

e thẹn


Ngại ngùng nhút nhát.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của e thẹn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vật đổi sao dời vận vào >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa