Ý nghĩa của từ e lệ là gì:
e lệ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ e lệ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa e lệ mình

1

3   2

e lệ


t. Rụt rè có ý thẹn (nói về phụ nữ) khi tiếp xúc với đám đông hoặc với nam giới. Dáng điệu khép nép, e lệ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

2   2

e lệ


Rụt rè có ý thẹn (nói về phụ nữ) khi tiếp xúc với đám đông hoặc với nam giới. | : ''Dáng điệu khép nép, '''e lệ'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   2

e lệ


(phụ nữ) rụt rè, có ý thẹn khi tiếp xúc với đám đông hoặc với nam giới, khiến cho thêm phần duyên dáng và đ& [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

0   3

e lệ


t. Rụt rè có ý thẹn (nói về phụ nữ) khi tiếp xúc với đám đông hoặc với nam giới. Dáng điệu khép nép, e lệ.
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của e lệ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dự án em út >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa