Ý nghĩa của từ dynamic range là gì:
dynamic range nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ dynamic range. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dynamic range mình

1

1   0

dynamic range


Nó là dải tần nhạy sáng nó nói đén độ chính xác chân thực của hình ảnh bạn ghi được. Mình bên sóng địa chấn nên cách lý giải dựa trên hình ảnh sóng địa chấn ghi được nhé. còn ở máy ảnh nó là cho biết độ chính xác độ chân thực của ảnh. Thân!
Huong ly - Ngày 17 tháng 10 năm 2013

2

0   0

dynamic range


Phạm vi động; phạm vi nghiên cứu động lực học.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

dynamic range


(Tech) phạm vi hoạt động; phạm vi nghiên cứu động lực học
dynamic range được dùng kỹ thuật chung: dải động
Spurious-fee dynamic range SFDR (dải động không bị làm giả)
chipchi0412 - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

4

0   0

dynamic range


Khoảng cách giữa một dãi âm thanh, từ đoạn âm thanh lớn nhất đến đoạn âm thanh nhỏ nhất trong âm nhạc.
Nguồn: vnmedia.vn

5

0   0

dynamic range


):
Nguồn: cameramienbac.com.vn

Thêm ý nghĩa của dynamic range
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dynamic register complex constant >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa