Huong ly

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

1   0

dynamic range


Nó là dải tần nhạy sáng nó nói đén độ chính xác chân thực của hình ảnh bạn ghi được. Mình bên sóng địa chấn nên cách lý giải dựa trên hình ảnh sóng địa chấn ghi được nhé. còn ở máy ảnh nó là cho biết độ chính xác độ chân thực của ảnh. Thân!
Huong ly - Ngày 17 tháng 10 năm 2013