Ý nghĩa của từ ds là gì:
ds nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ds. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ds mình

1

11   3

ds


viết tắt của '' data security ''. Đây là các phương tiện đảm bảo dữ liệu được lưu giữ an toàn và việc tiếp cận này để nó được kiểm soát phù hợp. Vì vậy, bảo mật dữ liệu giúp đảm bảo sự riêng tư cá nhân.
thanhthanh - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

7   4

ds


"ds" là cách viết tránh, thay thế cho một từ rất bậy và tục; cách viết này được dùng phổ biến trong giao tiếp bằng tin nhắn điện thoại, chat, hoặc bình luận trên facebook. ví dụ: ds mia
babbisun - Ngày 24 tháng 7 năm 2013

3

1   4

ds


Drillship
Nguồn: clbthuyentruong.com

Thêm ý nghĩa của ds
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< dkm dylan >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa