Ý nghĩa của từ drama là gì:
drama nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 6 ý nghĩa của từ drama. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa drama mình

1

39   10

drama


Drama là một thuật ngữ anime và manga Nhật Bản, trong đó tập trung vào các thể loại bi kịch, tình cảm, trinh thám,... thường tạo cho người xem những cảm xúc c [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

13   11

drama


là danh từ trong tiếng anh nghĩa là kịch trong nhà hát, kịch trên ti vi, radio, kịch văn học.
ví dụ historical drama kịch lịch sử
I studied English and Drama at college. Tôi học tiếng anh và kịch tại trường đại học
Minhthuy123 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

3

1   0

drama


Danh từ: kịch, sự việc kịch tính có tính cao trào.
Đây là thể là một dạng phim kể về cuộc đời hoặc câu chuyện của một nhân vật nào đó. "drama" cũng được chuyển thể thành truyện.
Dân mạng gần đây đang rần rần với cụm từ "hít drama". Điều đó phản ánh một số người xem phim quá nhiều làm ảnh hưởng đến lối suy nghĩ, dẫn đến việc chia sẻ quá lố về vấn đề cá nhân theo hướng phim ảnh lên mạng xã hội.
nga - Ngày 11 tháng 12 năm 2018

4

9   10

drama


Kịch; tuồng (cổ). | Nghệ thuật kịch; nghệ thuật tuồng. | Sự việc có tính kịch.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

10   13

drama


['drɑ:mə]|danh từ vở kịch cho sân khấu, ra-đi-ô hoặc truyền hình kịch với tính cách một thể loại văn học và một nghệ thuật biểu diễna masterpiece of Elizabe [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

6

12   18

drama


Có nghĩa là kịch, tuồng, đây cũng là một loại hình văn hóa nghệ thuật trên sân khấu của Việt Nam.
Ví dụ: This drama is really attractive and interesting.
Vở kịch này rất hấp dẫn và thú vị.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của drama
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< opportune dramatist >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa