Ý nghĩa của từ dish là gì:
dish nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ dish. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dish mình

1

6   5

dish


[di∫]|danh từ|ngoại động từ|nội động từ|Tất cảdanh từ đĩa (đựng thức ăn) món ăn (đựng trong đĩa)a standing dish món ăn thường ngày vật hình đĩa (từ [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

4   4

dish


| dish dish (dĭsh) noun 1. a. An open, generally shallow concave container for holding or serving food. b. dishes The containers and often the utensils used when eating: took out the dishes an [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

3   5

dish


Đĩa (đựng thức ăn). | Món ăn (đựng trong đĩa). | : ''a make '''dish''''' — món ăn cầu kỳ (có nhiều thứ gia giảm) | : ''a standing '''dish''''' — món ăn thường ng [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của dish
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< disguise dismal >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa