Ý nghĩa của từ diamond là gì:
diamond nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ diamond. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa diamond mình

1

9   7

diamond


Kim cương. | : ''black '''diamond''''' — kim cương đen; than đá | : ''rough '''diamond''''' — kim cương chưa mài; (nghĩa bóng) người căn bản tốt nhưng cục mịch | Vậ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

6   6

diamond


:Bài này viết về Kim cương, vật liệu thiên nhiên cứng nhất, xem thêm các chủ đề cùng tên tại Kim cương (định hướng) Kim cương là một trong hai dạng thù h [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

3

6   7

diamond


['daiəmənd]|danh từ|tính từ|ngoại động từ|Tất cảdanh từ kim cươngblack diamond kim cương đen; than đárough diamond kim cương chưa mài; (nghĩa bóng) người căn bản [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

7   9

diamond


kim cương
Nguồn: 41ccm5.youneed.us

5

6   9

diamond


| diamond diamond (dīʹə-mənd, dīʹmənd) noun 1. An extremely hard, highly refractive crystalline form of carbon that is usually colorless and is used as a gemstone [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của diamond
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< device difference >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa