Ý nghĩa của từ demo là gì:
demo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ demo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa demo mình

1

8   4

demo


Danh từ
+Cuộc biểu tình
(viết tắt của demonstration)
+ bản thu mẫu của 1 bản nhạc, bản demo
ví dụ: a demo tape
Demo được dùng để chỉ các bản nháp(thử nghiệm) trong quá trình thực hiện một công việc
- trong âm nhạc, Một bản demo hay demo của một bài hát( nói tắt của từ "demonstration"-"thử nghiệm") là một bản thu âm để tham khảo hơn là để phát hành
Demo là một cách để nhạc sĩ mường tượng ý tưởng của họ gần đúng nhất trên băng hay đĩa, và làm ví dụ cho các hãng thu âm, nhà sản xuất hoặc các ca sĩ khác.
gracehuong - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

2

6   3

demo


Cuộc biểu tình. | Tin giới thiệu, chương trình giới thiệu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

demo


Từ "demo" ghi tắt của "demonstration", có nghĩa là thử nghiệm. Đây là một thuật ngữ trong âm nhạc dùng để chỉ những bài hát được thu âm để tham khảo chứ không phải để phát hành.
Ví dụ: Anh ấy vừa thu âm hai bản demo của những bài anha áy tự sáng tác.
la gi sister - Ngày 09 tháng 9 năm 2019

4

2   3

demo


Demo có thể đề cập đến:
Nguồn: vi.wikipedia.org

5

2   4

demo


Một bản demo hay demo của một bài hát(nói tắt của từ "demonstration"-"thử nghiệm") là một bản thu âm để tham khảo hơn là để phát hành. Demo là một cách để [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

6

3   6

demo


Nghĩa là để chỉ các bản nháp (thử nghiệm) trong quá trình thực hiện một công việc. Ví dụ như bạn muốn đăng nhập vào một tài khoản online thì bạn cần được cấp một tài khoản demo để đăng nhập.
lucyta - Ngày 27 tháng 7 năm 2013

7

1   4

demo


là danh từ trong tiếng anh.
1. cuộc biểu tình, sự biểu tình.
ví dụ They all went on the demo.. tất cả họ đã đi biểu tình
2.bản thử, sự giới thiệu...
ví dụ I'll give you a demo. nghĩa là tôi sẽ đưa cho bạn bản thử
Minhthuy123 - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của demo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< demigod democracy >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa