Ý nghĩa của từ dell là gì:
dell nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ dell. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa dell mình

1

7 Thumbs up   3 Thumbs down

dell


Dell Inc là một công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ về phát triển và thương mại hóa công nghệ máy tính có trụ sở tại Round Rock, Texas, Hoa Kỳ. Dell được thành lập năm 1984 do chủ quản gia Michael Dell đồn [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

4 Thumbs up   4 Thumbs down

dell


Thung lũng nhỏ (có cây cối).
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

3 Thumbs up   4 Thumbs down

dell


Dell Inc là một công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ về phát triển và thương mại hóa công nghệ máy tính có trụ sở tại Round Rock, Texas, Hoa Kỳ. Dell được thành lập năm 1984 do chủ quản gia Michael Dell đồn [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

<< delirium delphinium >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa