Ý nghĩa của từ danh lam là gì:
danh lam nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ danh lam. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa danh lam mình

1

8   10

danh lam


La nhung canh đep noi tieng
Nhathong - Ngày 02 tháng 5 năm 2014

2

8   11

danh lam


Ngôi chùa nổi tiếng. | : ''Chùa.'' | : ''Hương là một '''danh lam'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

7   12

danh lam


ngôi chùa đẹp có tiếng.
Nguồn: tratu.soha.vn

4

6   12

danh lam


dt. (H. lam: chùa) Ngôi chùa nổi tiếng: Chùa Hương là một danh lam.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "danh lam". Những từ có chứa "danh lam" in its definition in Vietna [..]
Nguồn: vdict.com

5

4   11

danh lam


dt. (H. lam: chùa) Ngôi chùa nổi tiếng: Chùa Hương là một danh lam.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của danh lam
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< danh hiệu danh mục >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa